Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezechiela 40:21