Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian 5:9