Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tesaloniczan 2:2