Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela 4:12