Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 3 Księga Mojżeszowa 20:7