Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. SzczepaƄski » Ewangelia Jana 2:15