Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Izajasza 38:14