Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 62:8