Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Piotra 4:15