Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 List do Tesaloniczan 1:6