Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Królewska 20:10