Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Malachiasza 2:12