Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik 22:17