Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Kronik 17:5