Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tymoteusza 1:2