Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Jana 3:10