Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa 8:9