Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza » Księga Malachiasza 1:5