Daniel Kaleta - List do Galatów, Listy Powszechne i Objawienie Jana » List Jakuba 2:21