Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » 2 Księga Mojżeszowa 15:8