Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian 10:17