Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tesaloniczan 2:4