Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Samuela 9:21