Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezechiela 9:2