Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Piotra 4:14