Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa 26:27