Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 17:1