Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa 19:5