Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Hebrajczyków 7:16