Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 5 Księga Mojżeszowa 9:14