Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa 1:18