Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 30:8