Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa 32:13