Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 32:11