Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa 36:17