Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa 37:5