Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa 27:44