Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Samuela 5:11