Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezechiela 42:12