Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela 3:22