Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa 8:19