Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Rzymian 12:19