Przekład toruński Nowego Przymierza » List Jakuba 5:15