Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Marka 10:20