Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 19:2