Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Samuela 13:4