Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela 27:2