Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa 24:36