Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa 19:2