Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Kolosan 2:21